O-lens Withsome 1 Day - Brown(需訂3-4星期)

  • 商品貨號withsome-Brn-0
  • 商品品牌O-Lens
  • 計量單位:一盒20片
  • 市場價 HKD$298
  • 銷售價 HKD$228
  • 節省: HKD$70
  • 商品點閱數:13114
度數 貨號 價格
0.00 withsome-Brn-0 HKD$228
-1.00 withsome-Brn-100 HKD$228
-1.25 withsome-Brn-125 HKD$228
-1.50 withsome-Brn-150 HKD$228
-1.75 withsome-Brn-175 HKD$228
-2.00 withsome-Brn-200 HKD$228
-2.25 withsome-Brn-225 HKD$228
-2.50 withsome-Brn-250 HKD$228
-2.75 withsome-Brn-275 HKD$228
-3.00 withsome-Brn-300 HKD$228
-3.25 withsome-Brn-325 HKD$228
-3.50 withsome-Brn-350 HKD$228
-3.75 withsome-Brn-375 HKD$228
-4.00 withsome-Brn-400 HKD$228
-4.25 withsome-Brn-425 HKD$228
-4.50 withsome-Brn-450 HKD$228
-4.75 withsome-Brn-475 HKD$228
-5.00 withsome-Brn-500 HKD$228
-5.50 withsome-Brn-550 HKD$228
-6.00 withsome-Brn-600 HKD$228
-6.50 withsome-Brn-650 HKD$228
-7.00 withsome-Brn-700 HKD$228
-7.50 withsome-Brn-750 HKD$228
-8.00 withsome-Brn-800 HKD$228
需訂3-4星期
 
買家 購買價 購買數量 購買時間
kam*** 228.000 1( -4.25 ) 2017-12-28
tif*** 228.000 1( -1.00 ) 2017-12-15
tif*** 228.000 1( -3.00 ) 2017-12-15
che*** 228.000 1( -8.00 ) 2017-10-31
wei*** 228.000 1( -7.00 ) 2017-10-26
nic*** 228.000 1( 0.00 ) 2017-10-11
miy*** 228.000 1( 0.00 ) 2017-10-11
jin*** 228.000 1( -2.00 ) 2017-10-09
lkm*** 228.000 1( -2.25 ) 2017-10-09
mam*** 228.000 1( -4.50 ) 2017-10-04
截至今日,累計成交106,查看更多...
如果您對本商品有什麼評價或經驗,歡迎分享!
- 100分
0%
0 票
- 80分
0%
0 票
- 60分
0%
0 票
- 40分
0%
0 票
- 20分
0%
0 票
顧客評分:
評論總數:0
經驗留言:0
圖片分享:0
推薦留言:0
討論留言:0
咨詢留言:0
發表評論
1、為本商品評分 (登錄後才能評分)

[對應的評價為:很好100分,還好80分,一般60分,不好40分,很差20分]
2、請選擇您的評論類型
經驗 會員分享照 推薦 討論 咨詢
3、請輸入留言標題
4、請在下面輸入您的看法
*驗證碼:   看不清楚?換個圖片
請登錄後發表評論