Candy Magic 1 Day -Aqua - Glass Brown

  • 商品貨號CM-A-GB-0
  • 計量單位:一盒10片
  • 市場價 HKD$205
  • 銷售價 HKD$158
  • 節省: HKD$47
  • 商品點閱數:4464
度數 貨號 價格
0.00 CM-A-GB-0 HKD$158
-0.75 CM-A-GB-75 HKD$158
-1.00 CM-A-GB-100 HKD$158
-1.25 CM-A-GB-125 HKD$158
-1.50 CM-A-GB-150 HKD$158
-1.75 CM-A-GB-175 HKD$158
-2.00 CM-A-GB-200 HKD$158
-2.25 CM-A-GB-225 HKD$158
-2.50 CM-A-GB-250 HKD$158
-2.75 CM-A-GB-275 HKD$158
-3.00 CM-A-GB-300 HKD$158
-3.25 CM-A-GB-325 HKD$158
-3.50 CM-A-GB-350 HKD$158
-3.75 CM-A-GB-375 HKD$158
-4.00 CM-A-GB-400 HKD$158
-4.25 CM-A-GB-425 HKD$158
-4.50 CM-A-GB-450 HKD$158
-4.75 CM-A-GB-475 HKD$158
-5.00 CM-A-GB-500 HKD$158
-5.50 CM-A-GB-550 HKD$158
-6.00 CM-A-GB-600 HKD$158
-6.50 CM-A-GB-650 HKD$158
-7.00 CM-A-GB-700 HKD$158
-7.50 CM-A-GB-750 HKD$158
-8.00 CM-A-GB-800 HKD$158

 
買家 購買價 購買數量 購買時間
yan*** 158.000 10( -1.00 ) 2017-08-07
yan*** 158.000 1( -5.50 ) 2017-07-25
ste*** 158.000 2( 0.00 ) 2017-07-18
win*** 158.000 2( -4.00 ) 2017-07-17
fat*** 158.000 1( -1.75 ) 2017-07-13
cel*** 158.000 1( -6.00 ) 2017-07-11
cel*** 158.000 1( -4.50 ) 2017-07-11
may*** 158.000 1( -3.50 ) 2017-07-10
yan*** 158.000 6( -1.00 ) 2017-06-14
zhe*** 158.000 2( -4.75 ) 2017-06-12
截至今日,累計成交134,查看更多...
如果您對本商品有什麼評價或經驗,歡迎分享!
- 100分
0%
0 票
- 80分
0%
0 票
- 60分
0%
0 票
- 40分
0%
0 票
- 20分
0%
0 票
顧客評分:
評論總數:0
經驗留言:0
圖片分享:0
推薦留言:0
討論留言:0
咨詢留言:0
發表評論
1、為本商品評分 (登錄後才能評分)

[對應的評價為:很好100分,還好80分,一般60分,不好40分,很差20分]
2、請選擇您的評論類型
經驗 會員分享照 推薦 討論 咨詢
3、請輸入留言標題
4、請在下面輸入您的看法
*驗證碼:   看不清楚?換個圖片
請登錄後發表評論