PienAge 1 Day No.8 Baby

  • 商品貨號PIENAGENO8_0
  • 商品品牌PienAGE
  • 市場價 HKD$218
  • 銷售價 HKD$138
  • 節省: HKD$80
  • 商品點閱數:10655
度數 貨號 價格
0.00 PIENAGENO8_0 HKD$138
-1.00 PIENAGENO8_100 HKD$138
-1.25 PIENAGENO8_125 HKD$138
-1.50 PIENAGENO8_150 HKD$138
-1.75 PIENAGENO8_175 HKD$138
-2.00 PIENAGENO8_200 HKD$138
-2.25 PIENAGENO8_225 HKD$138
-2.50 PIENAGENO8_250 HKD$138
-2.75 PIENAGENO8_275 HKD$138
-3.00 PIENAGENO8_300 HKD$138
-3.25 PIENAGENO8_325 HKD$138
-3.50 PIENAGENO8_350 HKD$138
-3.75 PIENAGENO8_375 HKD$138
-4.00 PIENAGENO8_400 HKD$138
-4.25 PIENAGENO8_425 HKD$138
-4.50 PIENAGENO8_450 HKD$138
-4.75 PIENAGENO8_475 HKD$138
-5.00 PIENAGENO8_500 HKD$138
-5.50 PIENAGENO8_550 HKD$138
-6.00 PIENAGENO8_600 HKD$138
-6.50 PIENAGENO8_650 HKD$138
-7.00 PIENAGENO8_700 HKD$138
-7.50 PIENAGENO8_750 HKD$138
-8.00 PIENAGENO8_800 HKD$138
-5.25 PIENAGENO8_801 HKD$138
-5.75 PIENAGENO8_802 HKD$138
 
買家 購買價 購買數量 購買時間
ang*** 138.000 1( -1.25 ) 2018-11-09
mei*** 138.000 1( -3.50 ) 2018-10-24
chl*** 138.000 1( 0.00 ) 2018-10-22
ros*** 138.000 2( -4.50 ) 2018-10-19
che*** 138.000 2( -5.50 ) 2018-10-16
che*** 138.000 2( -5.00 ) 2018-10-16
che*** 138.000 2( -1.25 ) 2018-10-12
kch*** 138.000 3( 0.00 ) 2018-10-02
sow*** 138.000 1( -1.00 ) 2018-09-28
joy*** 138.000 1( -4.00 ) 2018-09-21
截至今日,累計成交204,查看更多...
如果您對本商品有什麼評價或經驗,歡迎分享!
- 100分
0%
0 票
- 80分
0%
0 票
- 60分
0%
0 票
- 40分
0%
0 票
- 20分
0%
0 票
顧客評分:
評論總數:0
經驗留言:0
圖片分享:0
推薦留言:0
討論留言:0
咨詢留言:0
發表評論
1、為本商品評分 (登錄後才能評分)

[對應的評價為:很好100分,還好80分,一般60分,不好40分,很差20分]
2、請選擇您的評論類型
經驗 會員分享照 推薦 討論 咨詢
3、請輸入留言標題
4、請在下面輸入您的看法
*驗證碼:   看不清楚?換個圖片
請登錄後發表評論