PienAge Luxe 1 Day - MELLOW

  • 商品貨號PALMELLOW000
  • 商品品牌PienAGE
  • 市場價 HKD$224
  • 銷售價 HKD$138
  • 節省: HKD$86
  • 商品點閱數:4875
度數 貨號 價格
0.00 PALMELLOW000 HKD$138
-1.00 PALMELLOW100 HKD$138
-1.25 PALMELLOW125 HKD$138
-1.50 PALMELLOW150 HKD$138
-1.75 PALMELLOW175 HKD$138
-2.00 PALMELLOW200 HKD$138
-2.25 PALMELLOW225 HKD$138
-2.50 PALMELLOW250 HKD$138
-2.75 PALMELLOW275 HKD$138
-3.00 PALMELLOW300 HKD$138
-3.25 PALMELLOW325 HKD$138
-3.50 PALMELLOW350 HKD$138
-3.75 PALMELLOW375 HKD$138
-4.00 PALMELLOW400 HKD$138
-4.25 PALMELLOW425 HKD$138
-4.50 PALMELLOW450 HKD$138
-4.75 PALMELLOW475 HKD$138
-5.00 PALMELLOW500 HKD$138
-5.50 PALMELLOW550 HKD$138
-6.00 PALMELLOW600 HKD$138
-6.50 PALMELLOW650 HKD$138
-7.00 PALMELLOW700 HKD$138
-7.50 PALMELLOW750 HKD$138
-8.00 PALMELLOW800 HKD$138

 

**Pienage Luxe 最高度數為600度**

 
買家 購買價 購買數量 購買時間
jes*** 138.000 2( -4.25 ) 2019-02-08
dic*** 138.000 1( 0.00 ) 2018-12-11
iko*** 138.000 2( 0.00 ) 2018-12-06
shu*** 138.000 1( 0.00 ) 2018-11-27
che*** 138.000 1( 0.00 ) 2018-11-06
ada*** 138.000 3( -5.00 ) 2018-11-06
ros*** 138.000 1( -4.50 ) 2018-10-19
ada*** 138.000 1( -5.00 ) 2018-10-12
kei*** 138.000 1( -4.00 ) 2018-09-26
jon*** 138.000 1( -3.50 ) 2018-09-14
截至今日,累計成交77,查看更多...
如果您對本商品有什麼評價或經驗,歡迎分享!
- 100分
0%
0 票
- 80分
0%
0 票
- 60分
0%
0 票
- 40分
0%
0 票
- 20分
0%
0 票
顧客評分:
評論總數:0
經驗留言:0
圖片分享:0
推薦留言:0
討論留言:0
咨詢留言:0
發表評論
1、為本商品評分 (登錄後才能評分)

[對應的評價為:很好100分,還好80分,一般60分,不好40分,很差20分]
2、請選擇您的評論類型
經驗 會員分享照 推薦 討論 咨詢
3、請輸入留言標題
4、請在下面輸入您的看法
*驗證碼:   看不清楚?換個圖片
請登錄後發表評論