PienAge Luxe 1 Day - PRALINE

  • 商品貨號PAPRALINE000
  • 商品品牌PienAGE
  • 市場價 HKD$224
  • 銷售價 HKD$138
  • 節省: HKD$86
  • 商品點閱數:4062
度數 貨號 價格
0.00 PAPRALINE000 HKD$138
-1.00 PAPRALINE100 HKD$138
-1.25 PAPRALINE125 HKD$138
-1.50 PAPRALINE150 HKD$138
-1.75 PAPRALINE175 HKD$138
-2.00 PAPRALINE200 HKD$138
-2.25 PAPRALINE225 HKD$138
-2.50 PAPRALINE250 HKD$138
-2.75 PAPRALINE275 HKD$138
-3.00 PAPRALINE300 HKD$138
-3.25 PAPRALINE325 HKD$138
-3.50 PAPRALINE350 HKD$138
-3.75 PAPRALINE375 HKD$138
-4.00 PAPRALINE400 HKD$138
-4.25 PAPRALINE425 HKD$138
-4.50 PAPRALINE450 HKD$138
-4.75 PAPRALINE475 HKD$138
-5.00 PAPRALINE500 HKD$138
-5.50 PAPRALINE550 HKD$138
-6.00 PAPRALINE600 HKD$138
-6.50 PAPRALINE650 HKD$138
-7.00 PAPRALINE700 HKD$138
-7.50 PAPRALINE750 HKD$138
-8.00 PAPRALINE800 HKD$138

 

**Pienage Luxe 最高度數為600度**

 
買家 購買價 購買數量 購買時間
loc*** 138.000 1( -5.00 ) 2018-11-21
loc*** 138.000 1( -2.75 ) 2018-11-21
kis*** 138.000 4( -3.00 ) 2018-11-09
che*** 138.000 1( 0.00 ) 2018-11-06
fly*** 138.000 1( -1.50 ) 2018-11-02
fly*** 138.000 1( -1.25 ) 2018-11-02
awi*** 138.000 1( -4.00 ) 2018-10-26
abd*** 138.000 1( 0.00 ) 2018-10-19
cts*** 138.000 1( -3.75 ) 2018-09-14
cts*** 138.000 1( -3.25 ) 2018-09-14
截至今日,累計成交76,查看更多...
如果您對本商品有什麼評價或經驗,歡迎分享!
- 100分
0%
0 票
- 80分
0%
0 票
- 60分
0%
0 票
- 40分
0%
0 票
- 20分
0%
0 票
顧客評分:
評論總數:0
經驗留言:0
圖片分享:0
推薦留言:0
討論留言:0
咨詢留言:0
發表評論
1、為本商品評分 (登錄後才能評分)

[對應的評價為:很好100分,還好80分,一般60分,不好40分,很差20分]
2、請選擇您的評論類型
經驗 會員分享照 推薦 討論 咨詢
3、請輸入留言標題
4、請在下面輸入您的看法
*驗證碼:   看不清楚?換個圖片
請登錄後發表評論