PienAge Luxe 1 Day - CHANCE

  • 商品貨號PALCHANCE000
  • 商品品牌PienAGE
  • 市場價 HKD$224
  • 銷售價 HKD$138
  • 節省: HKD$86
  • 商品點閱數:5518
度數 貨號 價格
0.00 PALCHANCE000 HKD$138
-1.00 PALCHANCE100 HKD$138
-1.25 PALCHANCE125 HKD$138
-1.50 PALCHANCE150 HKD$138
-1.75 PALCHANCE175 HKD$138
-2.00 PALCHANCE200 HKD$138
-2.25 PALCHANCE225 HKD$138
-2.50 PALCHANCE250 HKD$138
-2.75 PALCHANCE275 HKD$138
-3.00 PALCHANCE300 HKD$138
-3.25 PALCHANCE325 HKD$138
-3.50 PALCHANCE350 HKD$138
-3.75 PALCHANCE375 HKD$138
-4.00 PALCHANCE400 HKD$138
-4.25 PALCHANCE425 HKD$138
-4.50 PALCHANCE450 HKD$138
-4.75 PALCHANCE475 HKD$138
-5.00 PALCHANCE500 HKD$138
-5.50 PALCHANCE550 HKD$138
-6.00 PALCHANCE600 HKD$138
-6.50 PALCHANCE650 HKD$138
-7.00 PALCHANCE700 HKD$138
-7.50 PALCHANCE750 HKD$138
-8.00 PALCHANCE800 HKD$138

**Pienage Luxe 最高度數為600度**

 
買家 購買價 購買數量 購買時間
jes*** 138.000 2( -4.00 ) 2018-12-04
min*** 138.000 1( 0.00 ) 2018-10-24
bob*** 138.000 7( -5.00 ) 2018-10-22
all*** 138.000 1( -1.25 ) 2018-10-09
all*** 138.000 1( -2.75 ) 2018-10-09
ben*** 138.000 1( -4.25 ) 2018-09-28
bob*** 138.000 3( -5.00 ) 2018-09-26
kin*** 138.000 2( -1.25 ) 2018-09-06
894*** 138.000 1( -4.50 ) 2018-09-05
kri*** 138.000 2( -3.00 ) 2018-08-10
截至今日,累計成交119,查看更多...
如果您對本商品有什麼評價或經驗,歡迎分享!
- 100分
0%
0 票
- 80分
0%
0 票
- 60分
0%
0 票
- 40分
0%
0 票
- 20分
0%
0 票
顧客評分:
評論總數:0
經驗留言:0
圖片分享:0
推薦留言:0
討論留言:0
咨詢留言:0
發表評論
1、為本商品評分 (登錄後才能評分)

[對應的評價為:很好100分,還好80分,一般60分,不好40分,很差20分]
2、請選擇您的評論類型
經驗 會員分享照 推薦 討論 咨詢
3、請輸入留言標題
4、請在下面輸入您的看法
*驗證碼:   看不清楚?換個圖片
請登錄後發表評論